Έργα

Έτος κατασκευής: 2021
Ανάδοχος: Cybarco

Έτος κατασκευής: 2020
Ανάδοχος: Pafilia
Τα έργα αφορά την κατασκευή
ενός ουρανοξύστη 37

Έτος κατασκευής: 2020
Ανάδοχος: Τέρνα Α.Ε. - J&P - Άβαξ Α.Ε.

 «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65»