Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ.

Δημοσίευση: 10/10/2022

 

 

Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ.

Δημοσίευση: 30/08/2022

 

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.

Δημοσίευση: 29/11/2021
 

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.

Δημοσίευση: 09/08/2018

 

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ.

Δημοσίευση: 18/08/2017

 

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. 30-12-2016

Δημοσίευση: 02/12/2016

 

Πρόσκληση τακτικής 2016

Δημοσίευση: 23/08/2016

 

Ισολογισμός 2014

Δημοσίευση : 12/08/2015

Πρόσκληση τακτικής

Δημοσίευση : 12/08/2015

 

 

Ισολογισμός 2013

Δημοσίευση : 08/06/2014

Πρόσκληση τακτικής

Δημοσίευση : 08/06/2014

 

 

Ισολογισμός 2012

Δημοσίευση : 08/06/2013

 

Πρόσκληση τακτικής ΓΣ 30-06-2013

Δημοσίευση : 08/06/2013