Θριάσειο Νοσοκομείο Ελευσίνας – Μονάδα εγκαυμάτων

Εργασίες Σιδ. Οπλισμού

Κτίρια γραφείων της ΙΝΤΡΑCOM – Παιανία Αττικής.

Κλειστό Γυμναστήριο Πύργου

Ξενοδοχειακό συγκρότημα 429 κλινών - Κάστρο Κυλλήνης

Ανισόπεδοι κόμβοι σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης

Βιομηχανικά κτίρια και σιλό στη Βαρυτίνη Μύλου, Κυκλικός αναρριχώμενος ξυλότυπος))

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου, (Ενιαία σκυροδέτηση κτιρίου Α4)

Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου, Νυχτερινή σκυροδέτηση)

Αυτοκινητόδρομος Καλαμάτας – Καρδαμύλης, τοξοειδής γέφυρα Κοσκαράγας

Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας παράκαμψη Μεγαλόπολης

Pages