Η εταιρία ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Ε» έχοντας αποκομίσει από την πολύχρονη πείρα της σε οργανωμένες εργοταξιακές μονάδες ότι στη σύγχρονη οργάνωση εργοταξίων απαιτείται ανάλογη υποδομή για τις λειτουργικές απαιτήσεις, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα  στο τομέα αυτό.

            Σήμερα, (πέραν του βασικού εξοπλισμού της) προκειμένου να αντιμετωπίσει  οργανωμένα και αποτελεσματικά τις ανάγκες λειτουργίας της έχει ενισχύσει την υποδομή της με μονάδες στήριξης των συνεργείων της. Συγκεκριμένα διαθέτει :

  • Για την εξυπηρέτηση του διοικητικού και τεχνικού έλεγχου του έργου ιδιόκτητα μεταφερόμενα γραφεία τύπου containers, πλήρως οργανωμένα- επίπλωση– ηλεκτρική παροχή- κλιματιζόμενα και με στήριξη Η.Υ.
  • Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού της, τη λειτουργική οργάνωση των  συνεργείων της  και την στήριξη αυτών  έχει οργανώσει μεταφερόμενες αποθήκες τύπου containers, πλήρως εξοπλισμένες με τα απαιτούμενα εργαλεία και συσκευές όπως: ηλεκτρογενήτριες- δράπανα– κομπρεσέρ– δίσκους– κόφτες- αντλίες- ηλεκτροσυγκολήσεις- δονητές- εργαλειοφόρους- οξυγόνα κλπ.
  • Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων για ασφάλεια στην εργασία διαθέτει μεταφερόμενες αποθήκες πλήρως οργανωμένες και εξοπλισμένες με όλα τα απαιτούμενα μέσα ήτοι κράνη, υποδήματα, αδιάβροχα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ζώνες αναρρίχησης, φωσφορούχα γιλέκα, προστατευτικούς ιμάντες, οργανωμένο φαρμακείο και πρώτες βοήθειες κοκ
  • Πέραν της ανωτέρω εργοταξιακής υποδομής, η εταιρία διαθέτει μόνιμες εγκαταστάσεις σε κεντρικές μονάδες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως: Κεντρικό εργοτάξιο σε ιδιόκτητο οικόπεδο  εκτάσεως 10.000 m2 πλήρως οργανωμένο με υπόστεγους χώρους, ανυψωτικά μέσα για τις ανάγκες  αποθήκευσης-συντήρησης και διαχείρισης  του εξοπλισμού της.Κεντρικά γραφεία διοίκησης της εταιρείας στην έδρα της σε ιδιόκτητους χώρους, επιφανείας 180 mγια την στήριξη της όλης δραστηριότητας της τεχνικής – οικονομικής – διοικητικής υποστηριζόμενη από  πλήρες δίκτυο  Η.Υ, από 4 αυτόνομες μονάδες πλήρους λογισμικού, επανδρωμένη σε δύο τμήματα τεχνικό – οικονομικό με την επίβλεψη μόνιμων  επιστημονικών συνεργατών.Παράρτημα Γραφείου στην Αθήνα για τις ανάγκες αντιμετώπισης της εκτός έδρας λειτουργίας της και για τις επαφές και συναντήσεις των  συνεργαζόμενων εταιριών .